กิจกรรม นักรบเสื้อกาวน์
"เสร็จศึกสู้โควิด เราคิดถึงพวกท่านทุกคน
เติมพลังกายใจ ให้ท่านและครอบครัว”
ข้อมูลเพื่อร่วมกิจกรรมสร้างสาธารณประโยชน์
รูปภาพ
แพทย์ / บุคลากรทางการแพทย์
รูปภาพหน้าบัตรประจำตัว
แพทย์ / บุคลากรทางการแพทย์


      • ผู้ประสานงานดูแลกิจกรรม
      • คุณ นพวรรณ ดุจศรีวิชร์ (นุช) 062-245-1457