ข้อแนะนำก่อนการลงทะเบียนสมัครงานบริษัทในเครือ M GROUP

  1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณา
  2. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน นำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย
  3. ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา
  4. บริษัทจะพิจารณาเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และส่งหลักฐานเท่านั้น
  5. สถานที่จัดงานรองรับเฉพาะผู้มาสมัครงานเท่านั้น (ไม่ควรให้ผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณจัดงาน)

เปิดรับสมัครวันเดียวเท่านั้น!!

12 กันยายน 2563

เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัครงาน

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (เพลินจิต)
ตึก Athenee Tower,
ห้อง Athenee Crystal Hall ชั้น 3

ลงทะเบียน