ข้อแนะนำก่อนลงทะเบียน

 • 1. ผู้สมัครทุกท่าน กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานเพื่อ Upload ให้พร้อม
 • 2. ผู้สมัครควรเตรียม คลิป Video ความยาวอย่างน้อย 3 นาที ในหัวข้อดังนี้
        - แนะนำตัว
        - ประสบการณ์ที่ผ่านมา
        - เหตุผลที่สมัครที่นี่
        - กรณีพึ่งออกจากที่เก่า(ขอเหตุผล)
        - คิดว่าตัวเองสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้หรือไม่ พร้อมเหตุผลประกอบ
        - คิดว่าคุณสามารถทำอะไรให้องค์กรเราได้บ้าง
        - เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร
        - คิดว่าตนเองเป็นคนประเภทไหน
 • * ทางบริษัทขอพิจารณาผู้สมัครสำหรับผู้ที่ส่งหลักฐาน และ Clip Video ครบเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลการศึกษา

  ประวัติการทำงาน


   * ตัวอย่างรูปภาพ

   • 1. รูปเอกสารประวัติการศึกษา
   • 2. รูปเอกสารประวัติการทำงาน
   • 3. รูปผลงาน (ถ้ามี)

   คำถามทั่วไป ประกอบการพิจารณา